Priser

Grundtakst pr. time (ikke DNTM-regi) 

Zone 1: 710,-
Zone 2: 940,-
Zone 3: 1195,-

Tillæg pr. time

Standardtakst Aftentillæg

(17-07)

Weekendtillæg Særligt tillæg
Zone 1 710 82 153 128
Zone 2 940 82 153 128
Zone 3 1195 82 153 128

Prisen inkluderer forberedelse, efterbehandling, transport og administration. Tolkning er momsfritaget.

Krævende opgaver er f.eks. tolkninger ved konferencer, retstolkninger, tolkning i kirken og fremmedsprogstolkning. Det er tolkninger med vanskeligt indhold eller opgaver med et højt fagligt niveau.

Kræver en opgave to tolke, faktureres der dobbelt takst.

 

DNTM (Den Nationale Tolkemyndighed)

For DNTM-opgaver arbejder jeg sammen med DNTM-tolkeleverandører.

 

For tolkninger øst for Storebælt og i udlandet faktureres en samlet pris for hele opgaven. Kontakt venligst filip@verhelst.dk for flere oplysninger.

Leveringsbetingelser:

Tolketimer afregnes pr. påbegyndte halve time, dog minimum én time.

Er der forbundet ekstraudgifter ved tolkeopgaven, som f.eks. entréudgifter eller lignende, dækkes disse af tolkebestilleren.

I tilfælde af, at tolkebrugeren udebliver fra en aftalt tolkeopgave uden at give besked til tolken, venter tolken i 30 minutter. Derefter forlader hun stedet, og opgaven faktureres til fuld pris.