Bestilling

Bestilling foretages gennem email eller på mobilen.

Mail: filip@verhelst.dk

Mobiltlf: 60 43 70 56

Ved bestillling modtages en mail senest 2 dage efter på enten be- eller afkræftelse af tolkningen.

Følgende information skal altid være til stede:

  • Brugerinformation (fulde navn, adresse, cpr.nr., tlf, email)
  • Evt. andre brugeres navne
  • Tolkestedet hvor tolkningen skal foregå (navn, adresse, tlf, evt. mail, evt. kontaktperson)
  • Dato, tidsrum, emne
  • Betalers (navn, adresse, tlf., særlig kontaktperson, cvr.nr./ean.nr.)

Aflysning skal ske hurtigst mulig på mobiltlf: 60 43 70 56, sker aflysningen mindre end en uge (7dage) inden tolken, opkræves det fulde beløb uden tillæg.

Ved sygdom fra tolkens side, vil jeg forsøge at skaffe en anden tolk til opgave og giver besked så hurtigt muligt til tolkebruger og/eller evt. til tolkestedet. Hvis der ikke kan skaffes en anden tolk, vil tolkningen blive aflyst.

Betaling

Efter endt tolkning fremstendes en faktura med en betalingsfrist på 30 dage.

Tavshedspligt

Jeg er underlagt straffelovens §152 om tavshedspligt, som selvfølgelig efterleves, hvilket jeg håber bevirker at parterne føler sig trygge ved tolken og tolkningen.