Hvad er døv tegnsprogstolk?

Hvilke fordele er der ved at bruge en tolk på dit eget modersmål?
Der er fordele ved at bruge modersmålstolkning, idet tolken selv er opvokset med sproget og kender alle nuancer og udtryk.
En døv tegnsprogstolk har det speciale, at personen kan tolke intrasprogligt. Altså kan tilpasse dansk tegnsprog til forskellige versioner/målgrupper:
– Taktiltolkning
– Ældres sprogbrug
– Yngres sprogbrug
– Dialekter
– Udlændinge
– Indvandrere mv.

I hvilke situationer kan du bruge en døv tegnsprogstolk:
– Taktiltolkning (spejltolkning/centraltolk)
– Live-tolkning (TV)
– Minimal/resumétolkning (udviklingshæmmede døve)
– Målgruppetolkning (udenlandske/etniske døve)
– Oversættelse – især hjemmesider som skal oversættes, historiefortælling
– Medietolkning (Schwung)
– Tværsprogligt, mellem to tegnsprog (tolkning mellem sprog)
– DTS <–> alle tegnsprog
– Internationale tegntolkning – oversættelse fra et tegnsprog til internationale tegn (tolkning mellem ISL og andre tegnsprog)
– Tegnvalg og sprogkoder varieres
– Konferencer o.l.

Kilde: http://deaf.dk/hvad-er-en-dov-tegnsprogstolk 

Flere oplysninger kan du læse mere:

http://deaf.dk/doevtegnsprogstolk