Hvem er jeg?

Min navn er Filip Bergmann Verhelst. I maj 2015 er jeg blevet certificeret som døv tegnsprogstolk gennem en projekt, arrangeret af Danske Døves Landsforbund. Du kan læse mere  on denne projekt. certificeret tegnsprogstolk og det betyder at jeg må tolke for forskellige bestemte målgrupper.

Tolkekompetencer:
Dansk tegnsprog
Flamsk tegnsprogInternationalt tegnsprog
Amerikansk tegnsprog
Flamsk tegnsprog

Kan tolke for:
Døvblinde
Døve
Anden etnisk baggrund

Du kan kontakte mig via filip@verhelst.dk eller SMS nr 60 43 70 56.